TIILikaton pesu

Tiilikaton pesu

Katon vuo­sit­tai­nen puh­dis­tus eri­lai­sis­ta kas­vus­tois­ta ja noin 5–10 vuo­den välein teh­tä­vä pin­nan huol­to­kä­sit­te­ly takaa­vat, että tii­li­ka­te kes­tää sil­le suun­ni­tel­lun käyt­töiän. Tii­li­ka­ton käsit­te­ly piden­tää oleel­li­ses­ti kat­teen elinkaarta.

Suo­jaam­me tar­peen mukaan kiin­teis­tön muut raken­teet työn ajak­si. Ohjaam­me katol­ta tule­van pesu­ve­den sin­ne sopi­vil­le pai­koil­le. Pesu­ve­si ei pää­dy kuor­mit­ta­maan vie­mä­ri­ver­kos­toa tai piha-aluei­ta. Töi­den pää­tyt­tyä tar­kas­tam­me ja sii­voam­me pihat katol­ta tul­leis­ta ros­kis­ta ja toi­mi­tam­me ne jätteenkäsittelyyn.

Tiilikaton pesukäsittelyyn kuuluu myös kattorakenteen tarkastus, joka sisältää:

  • Alus­kat­teen kun­non ja riit­tä­vän tii­vey­den arvioin­ti sekä mah­dol­li­set korjaustoimet
  • Läpi­vien­tien tii­vey­den tar­kas­tus ja mah­dol­li­set korjaukset
  • Kat­to­tii­lien kun­non arviointi
  • Suo­jauk­set
  • Katon kor­kea­pai­ne­pe­su
  • Katon sam­ma­leen esto­kä­sit­te­ly eko­lo­gi­sel­la ja myrkyttömällä
  • BioComb-liu­ok­sel­la (bio­ha­joa­va)
  • Katon suo­ja­kä­sit­te­ly Hydro­block-suo­ja­pin­noit­teel­la, joka tekee tii­len­pin­nan veden­pi­tä­väk­si ja epä­puh­tauk­sia hylkiväksi

Kiinnostuitko?

Jätä pel­ti- tai tii­li­kat­to­si pesu ammat­ti­lai­sen huo­lek­si, ja ota yhteyttä!